ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål”RHEB” ska, med stöd av insamlade medel, direkt eller indirekt genom dotterföretag eller filial, verka för att bistå människor som är eller har varit på flykt från krigshärjade områden vid eller i nära anslutning till Europas gränser. Stiftelsen värnar om flyktingar i Europas närområde i allmänhet, men om barn och anhöriga med försörjningsplikt för barn i synnerhet. Förutom att verka för en långsiktig utveckling av dessa flyktingar genom främjande av utbildning och utbildningsmöjligheter samt genom insatser för att skapa försörjningsmöjligheter kan stiftelsen från tid till annan, vid akuta behov, finansiera traditionellt volontärarbete samt distribution av insamlade förnödenheter.Stiftelsens ändamål får även fullgöras genom stöd till andra fysiska eller juridiska personer samt enskilda projekt som arbetar i linje med och/eller uppfyller stiftelsens ändamål. För att förverkliga stiftelsens ändamål kan även andra åtgärder än de nu nämnda förekomma.Verksamheten skall bedrivas så att intäkterna i största möjliga mån går till att stödja stiftelsens huvudsakliga syfte.Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.DestinatärkretsMottagare av ekonomiskt stöd från stiftelsen skall vara människor som är eller har varit på flykt och är boende i direkt eller indirekt anslutning till eller förlängning av krigshärjade områden områden vid eller i nära anslutning till Europas gränser. Destinatärskretsen ska utgöras i första hand av barn samt barns försörjare.Ekonomiskt stöd ska i första hand utgöras av finansiering av utbildningsmaterial, material till verksamhet som främjar försörjning, mat, förnödenheter, vård, kläder mm. I särskilda fall kan kontanta medel lämnas i form av volontärersättning, stipendier och/eller lån vid särskilt beaktansvärda insatser på plats. Dessa fall beslutas av styrelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:RHEB (Refugee Help at the European Borders) Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802479-9226
Adress:
  • DMP AB
  • Grev Turegatan 21
  • 114 38 Stockholm
Telefonnummer:733901880
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS