ÄNDAMÅL

Anslag skall i första hand användas för att stödja den entomologiska undervisnings-, forsknings- och insamlingsverksamheten vid riksmuseet. Skriftlig ansökan om anslag ställes till stiftelsens styrelse, som har att utfärda närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet. Anslag kan tilldelas tjänsteman vid riksmuseets entomologiska sektion, dock ej professorn i entomologi vid museet, samt även annan entomolog, som är medlem av Entomologiska föreningen. Anslag kan utdelas för insamlingsresor och vetenskapliga undersökningar, varvid företräde skall givas undersökningar av de ej nedisade fjällområdena i Asien och Sydamerika. Vid insamling bör anslagsinnehavaren, förutom material inom eget forskningsområde, om möjligt insamla annat material inom riksmuseets verksamhetsområden. Allt insamlat material skall tillfalla museet. Vart tredje år kan hela den behållna avkastningen eller del därav utdelas för projekt inom annat av riksmuseets verksamhetsområden. Inkomna ansökningar beredes av styrelsens stipendienämnd som föredrar ansökningarna för styrelsen som därefter fattar beslut om tilldelning, vilket sker en gång årligen.Om tillräckligt grundade ansökningar ej föreligger, må beslut fattas att den behållna avkastningen eller del därav tillföras fonden, men kunna hållas tillgänglig för utdelning vid senare tidpunkt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:René och Ebba Malaises stiftelse till stödjande av undervisnings-, forsknings- och insamlingsverksamhet vid naturhistoriska riks
Organisationsnummer:802005-6423
Adress:
  • Naturhistoriska Riksmuseet
  • Box 50007
  • 104 05 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS