ÄNDAMÅL

räntan deraf använde4s till premier åt flitiga, begåfvade och välartade elever i fackskolan för finare smides och metallindustri eller i söndags- och aftonskolans högre kurs..Donationen förvaltas af Tekniska skolan i Eskilstuna direktion som bestämmer premiernas antal och storlek, hvaremot skolans ordinarie lärare utse premietagarne.Hvarje premie ska till en början utgå med 200 kronor, men eger direktionen om den så anser lämpligt rätt att, sedan kapitalet genom tillägg af någon del af den årliga räntan växt, höja premiernas storlek.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rektor Karlssons premiestiftelse
Organisationsnummer:818000-7752
Adress:
  • Eskilstuna kommun
  • kommunstyrelsen
  • 631 86 Eskilstuna
Telefonnummer:016-7101000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:281 204 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS