ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen av samfonden användes enligt beslut av skoldirektionen till förmån för i Stockholm anställda skolledare och lärare vid gymnasium, fackskola och yrkesskola samt på grundskolans högstadium, företrädesvis som bidrag till studier, studieresor samt vetenskapligt pedagogiskt författarskap.Avkastningen får ej användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.Avkastning, som ej användes, reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Real- och flickskolornas lärarstiftelse
Organisationsnummer:802008-5844
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS