ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, utdelas bland behövande inom Åre f d delkommun, det geografiska område som Åre kommun omfattade fram till 1974-01-01. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligtlag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Åre f d kommuns samstiftelse för behövande
Organisationsnummer:893203-3023
Adress:
  • Åre kommun
  • Box 201
  • 830 05 JÄRPEN
Telefonnummer:0647-16100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:51 374 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS