ÄNDAMÅL

Rapatacstiftelsen skall tillhandahålla lokaler för verksamhet som kan tillgodose behovet av mötesplatser för människor av olika ålder, kön, kulturell och religiös bakgrund, nationellt såväl som internationellt. Rapatacstiftelsen skall också säkerställa att verksamheten i lokalerna bedrivs enligt stiftelsens linjer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rapatacstiftelsen
Organisationsnummer:802434-5871
Adress:
  • Rapatac Aktivitetscenter Nordost
  • Staketgatan 39
  • 803 21 Gävle
Telefonnummer:026-10 25 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:21 798 712 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS