ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva verksamhet enligt givarens intentioner ”Medlen i stiftelsen skall användas till diakoni och social verksamhet inom Sundsvalls pastorat. Företrädesvis bland äldre personer, genom anordnande av bland annat kontaktverksamhet av typ ”De äldres träff”, välgörenhetsgåvor, vid sjukdom och andra tillfällen och uppmuntran samt resor”. Personer som kommer i åtnjutande av stiftelsens verksamheter skall bo inom Sundsvalls kommun men företrädesvis inom Sundsvalls pastorat.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rafael Södergranns stiftelse
Organisationsnummer:802479-0324
Adress:
  • Sundsvalls församling
  • Box 222
  • 851 04  Sundsvall
Telefonnummer:060-5310100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:626 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS