ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan enskilt vinstsyfte uteslutande för personer, som är eller varit anställda hos Rader AB så och i rörelse som fortsätter Rader eller är anhöriga till sådana personer,dels bestrida kostnaderna för sociala och andra välfärdsanordningar, för bidrag till studier, utbildning, studieresor, fritidsverksamhet, personalföreningar bland de anställda med kulturellt eller liknande syfte, idrottsaktiviteter etc.,dels anskaffa samlings- och fritidslokaler, övensom semesterhem samt subventionera och omhänderhava verksamheten i dessa,dels förvalta stiftelsens tillhöriga fastigheter,dels utgiva kontantunderstöd i samband med anställdas inträdande i pensionsåldern samt vid olycksfall och sjukdom jämte begravningshjälp, allt i den utsträckning Rader vid direkt omkostnad för dylika ändamål vid taxering till inkomstskatt är berättigad till avdrag för utgifterna härför, antingen på en gång eller i form av årliga värdeminskningsavdrag.Rader är berättigad attav stiftelsen utfå gottgörelse för av Rader utbetalat belopp, som avser stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rader AB:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:802005-4253
Adress:
  • Jeffrey Rader AB
  • Jungfrugatan 15
  • 114 44 Stockholm
Telefonnummer:08-564 757 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS