ÄNDAMÅL

Sedan en femtedel lagts till kapitalet, återstoden skall, efter det skolan styrelse lämnat de särskilda församlingarnas skolråd tillfälle att inom viss av styrelsen utsatt dag var för sig inkomma med motiverad framställning om anslag ur fonden till skoldistriktet, efter styrelsens prövning fördelas mellan skoldistrikten och utbetalas till de särskilda skolråden för att enligt donationen användas till fattiga skolbarns bästa, under iakttagandet att medlen icke anlitas för gäldande av utgifter för skoländamål, som äro av obligatorisk karaktär.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Racklöwska skolstiftelsen
Organisationsnummer:893201-5731
Adress:
  • Åre kommun
  • Box 201
  • 830 05 Järpen
Telefonnummer:0647-16100
E-post:kundtjänst@are.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:67 142 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS