ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att helt eller delvis bekosta anskaffning av inventarier avsedda för Linköpings Domkyrka eller andra lokaler, som nyttjas av Linköpings Domkyrkoförsamling. Sålunda genomförda anskaffningar skall överlämnas till Församlingen som dess egendom.Stiftelsen skall inte bekosta underhålls- och reparationsarbeten.Ifråga om sådan insats på befintliga inventarier och anläggningar, som ägs av Församlingen och som avser att konvertera dess konstruktion p g a lagstiftning eller eljest för dess rätta bruk eller kapacitet, så får stiftelsen helt eller delvis bekosta sådan insats.Anskaffning som åligger annan enligt lag får inte bekostas av stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:R M von Würtembergs stiftelse
Organisationsnummer:822003-8452
Adress:
  • Linköpings domkyrkoförsamling
  • Box 2037
  • 580 02 LINKÖPING
Telefonnummer:013-205057
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 374 676 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS