ÄNDAMÅL

Fonden förvaltas under namn av ”Prosten C.H. Thöléns fond för pauvres honteux”, samt att utdelning äger rum vid juletid efter hörande av församlingsdiakonissan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Prosten C H Thöléns stiftelse för pauvres honteux
Organisationsnummer:855101-7489
Adress:
  • Vasa Församling
  • Vasa Kyrkoplan 1
  • 41127 Göteborg
Telefonnummer:031-7318670
E-post:vasa.forsamling@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:204 987 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS