ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att sprida och öka kunskapen om samt främja organiska kretslopp och långsiktig hållbar utveckling på jorden. Stiftelsen skall bidra med forskning och utveckling samt medel för forskning och utveckling avseende system, metoder och projekt som skall främja hållbar utveckling för miljön på jorden. Sådana medel ska kunna ges till organisationer, myndigheter, företag, projekt eller individer som främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsen skall aktivt skapa medvetenhet om och främja miljöanpassade kretslopp genom utbildning. Patent avseende ändamålet skall tryggas och licensieras. Genom licensiering av forskningsresultat och utvecklingsprogram till andra organisationer skall stiftelsen generera medel som kan användas till dess ändamål. Stiftelsen skall genom licensiering av patentet/patenten vidare generera medel för stiftelsens ändamål. Stiftelsen skall till främjande av sina ändamål kunna ta emot donationer och gåvor från organisationer, företag och individer. Stiftelsen må bedriva rörelseverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:PromessaStiftelsen
Organisationsnummer:802424-9875
Adress:
  • Lyr Bö 102
  • 474 96 Nösund
Telefonnummer:0304-20809
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 264 403 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS