ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas för att bestrida kostnader i samband med en högtidsföreläsning av någon internationell forskare. Om inhemska forskare kommer ifråga, bör beloppet kunna delas på två separata föreläsningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Professor Jan Waldenströms forskningsstiftelse
Organisationsnummer:846500-7766
Adress:
  • Region Skåne, Regionstyrelsen
  • 291 89 Kristianstad
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:689 329 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS