ÄNDAMÅL

Att främja fritidsverksamhet, rekreation, kamratskap och i övrigt sådan välfärd åt arbetstagare, dessas familjer eller efterlevande vid HansenGroup AB, Preconal System AB och Preconal Fasad AB – som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Preconals Personalstiftelse
Organisationsnummer:849000-5835
Adress:
  • Box 173
  • 311 22 FALKENBERG
Telefonnummer:0346-55450
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:29 765 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS