ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utge bidrag i de fall, då polisman under tjänsteutövning skadats eller dödats genom brottslig gärning.Bidrag ska – utöver den ersättning som kan tillkomma den skadade av andra medel – avse kostnaderna för vård, konvalescens eller rehabilitering eller eljest mildra de verkningar, som skadan har medfört för den skadade eller honom närstående.Bidrag ska i första hand utges i de fall då polisman tillfogats allvarligare skador eller dödats. Särskilt ska beaktas sådana fall, som inträffat i storstadsregionerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Polisskadestiftelsen
Organisationsnummer:802007-9656
Adress:
  • Box 5583
  • 114 85 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6769700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS