ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen av fonden användes enligt beslut av skoldirektionen till förmån för eleverna vid skolväsendet i Stockholm, företrädesvis föra) belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller beömvärd flit,b) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott.c) stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,d) hjälp åt elev för studier eller för studieresa i Sverige eller utlandet,e) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,f) förvärv av materiel eller andra saker.Avkastningen får icke användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.Avkastning, som icke användes, reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:PL Eurenius stiftelse
Organisationsnummer:802406-7566
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 Stockholm
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS