ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vård och behandling av i första hand alkoholproblematiker anställda inom den statliga sektorn. Stiftelsen skall verka för att utveckla nya arbetsformer inom det psykosociala arbetsområdet. Stiftelsen skall bedriva uppsökande verksamhet, anordna behandlingshem, initiera reaktiverings- och friskvårdskurser samt medverka vid utbildning av personal. För att uppnå sitt ändamål skall stiftelsen äga eller förhyra samt förvalta fast och lös egendom.Om ändamålet medverksamheten måste begränsas i sin omfattning och mångfald, skall stiftelsen därutöver verka för att bl a genom stipendier främja studier, kunskapsspridning, forskning och vidareutveckling inom missbruks- och beroendeproblematiken för anställda inomi första hand de statliga verk och myndigheter som stiftelsen tidigare verkat för.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalvårdsstiftelsen Bråviken
Organisationsnummer:825001-9992
Adress:
  • Owe Karlsson
  • Stenhällsvägen 23
  • 616 31 ÅBY
Telefonnummer:011-64541
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:993 599 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS