ÄNDAMÅL

Att till anslutna arbetare eller till deras familjemedlemmar lämna sådant bidrag, då dessa på grund av olycksfall, sjukdom eller dödsfall kommer i behov av ekonomisk hjälp, som ej avser pension eller avlöning eller annan förmån, vilken arbetsgivarenär skyldig att utge till enskild arbetstagare.Vid fördelning av tillgängliga medel har hjälpfondsstyrelsen att ta hänsyn till sökandens familjeförhållanden m m, så att den hjälp, som lämnas, kommer att utgå i förhållande till föreliggande behov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen Telefonaktiebolaget L M Ericssons Arbetares Hjälpfond
Organisationsnummer:802006-8568
Adress:
  • Ericsson AB
  • Torshamnsgatan 23
  • 16480 STOCKHOLM
Telefonnummer:010-719000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS