ÄNDAMÅL

Att lämna Sandvikens Jernverks anställda samt dessas familjer, som är i behov därav, hjälp vid sjukdom. Härvid bör sådana personer lämnas företräde, som tidigare varit medlemmar i Sandvikens Jernverks Erkända Centralsjukkassa och som icke har möjlighet att vara sjukpenningförsäkrade i allmän sjukkassa.Hjälpen skall lämnas i den form och storlek fondens styrelse för varje år fastställer.Fördelningen mellan de olika kategorierna arbetare, förmän och tjänstemän skall i princip ske i förhållande till hur stor del av hela antalet anställda vederbörande kategori representerar. Avvikelse härifrån må ske i den större eller mindre omfattning, som fondens styrelse med hänsyn till de föreliggande hjälpbehoven inom de olika kategorierna kan anses skäligt.Ändring av stiftelsens ändamål enligt länsstyrelsens beslut 2016-05-13 dnr 206-4197-2016Stiftelsens ändamål är att lämna Anställda hos Arbetsgivare samt dessas familjer, som är i behov därav, hjälp vid sjukdom.Hjälpen skall lämnas i den form och storlek stiftelsens styrelse för varje år fastställer.Fördelningen av hjälp mellan de olika kategorierna arbetare, förmän och tjänstemän skall i princip ske i förhållande till hur stor del av hela antalet Anställda vederbörande kategori representerar. Avvikelser härifrån må ske i den större eller mindre omfattning som stiftelsens styrelse, med hänsyn till de föreliggande hjälpbehoven inom olika kategorierna, kan anses skäligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen Svenska Sandvikkoncernens Anställdas Sjukhjälpsfond
Organisationsnummer:885500-4944
Adress:
  • Rose-Marie Lamell Lindström
  • 1101 Sandvik AB
  • 811 81 SANDVIKEN
Telefonnummer:026-26 03 52
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:39 000 407 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS