ÄNDAMÅL

Stiftelsens skall ha till ändamål att åt anställda i Aktiebolaget SKF och dess dotterbolag lämna bidrag för undervisning eller utbildning inom de yrkesgrenas som omfattas av arbetsgivarens verksamhet. Med Aktiebolaget SKF:s dotterbolag skall avses sådana dotterbolag som Aktiebolaget SKF med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till enligt 2 § 3 mom lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen Sven Wingquists Minnesfond
Organisationsnummer:857201-9423
Adress:
  • AB SKF, Att. Lars Möller
  • Hornsgatan 1
  • 415 50 Göteborg
Telefonnummer:031-3372477
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:18 624 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS