ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetstagare eller pensionärer vid Stora Enso Packaging AB, som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken arbetsgivare är skyldig att utge till enskild arbetstagare.Stiftelsens kapital har ursprungligen avsetts enbart för semesterhemsverksamhet. Styrelsen må dock kunna besluta om annan användning av tillgängliga medel inom den ram, som anges av gällande lagstiftning om personalstiftelser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen Stora Enso Packaging AB
Organisationsnummer:826001-3944
Adress:
  • Box 2081
  • 511 02 SKENE
Telefonnummer:01046-36000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS