ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att för personer, som är anställda i Salénia AB(tidigare Rederi AB Salénia) eller deras efterlevande genom understöd, bidrag, lån eller på annat sätt, ävensom genom förvärv av semesterhem, verka för trevnad och avkoppling under fritid, möjliggöra deltagande i studiekurser och studieresor, lämna arbetslöshetsunderstöd, sjukhjälp och hjälp vid olycksfall, medverka vid bosättning och grundande av egna hem ävensom i övrigt främja de anställdas välfärd annorledes än genom pensionering.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen Skeppsredare Sven Saléns Minnesfond i Salénia AB
Organisationsnummer:802005-0707
Adress:
  • Box 14237
  • 104 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6709870
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS