ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är atttill pensionärer med tidigare anställning i svenska bolag i Skandiakoncernen – i fortsättningen benämnda arbetsgivaren -, varmed avses även likviderat bolag inom förutvarande Skandiagruppen, Sveagruppen, Skånegruppen, Öresundsgruppen och Thulegruppen,- dels ställa lägenheter och fritidshus till förfogande för uthyrning,- dels bidraga till läkar- och sjukvårdskostnader,- dels på lämpligt sätt förbilliga pensionärernas levnadskostnader och underlätta deras levnadsförhållanden och i övrigt utöva hjälpverksamhet bland pensionärerna.Skandiakoncernen bedriver verksamhet inom bank- och försäkringsområdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen Skandias Pensionärsstiftelse
Organisationsnummer:802003-0055
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst
  • Box 7504
  • 103 92 Stockholm
Telefonnummer:031-778 30 53
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS