ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är uteslutande att till pensionärer med tidigare anställning i svenska bolag i Skandiakoncernen – i fortsättningen benämnt arbetsgivaren, varmed avses även likviderat bolag inom förutvarande Skandiagruppen, Sveagruppen, Skånegruppen, Öresundgruppen och Thulegruppen lämna understöd vid sjukdom eller olycksfall. Skandiakoncernen bedriver verksamhet inom bank- och försäkringsområdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen Skandiapensionärernas Sjukhjälpsstiftelse
Organisationsnummer:802005-3578
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst
  • Box 7504
  • 103 92 Stockholm
Telefonnummer:08-788 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS