ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvalta jubileumsgåvan, som personalstiftelsen erhållit från Ericsson Cables AB.Kapitalet och avkastningen ska användas till personalvårdande insatser för personal anställd inom Ericsson Cables AB, Kraftkabeldivisionen,nedan kallat ECA/K. Dessa insatser ska främja divisionens personal inom bl a följande områden- Fritidsverksamhet- Motion- Personalutveckling- Andra åtgärder av personalvårdande och trivselbefrämjande natur.Stiftelsens ändamål kan komplettera den personalvård som idag drivs via ECA/K såsom- Idrottsverksamheten (ECA Kraft IF)- Fritidskommittén- Avdelnings- och sektionsträffar- Rast- och personalutrymmen.Stiftelsen ska ej utge pension, avlöning eller annan förmån som divisionenär skyldig att utge till enskild arbetstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen nkt cables AB
Organisationsnummer:883201-5989
Adress:
  • nkt cables AB
  • Box 731
  • 791 29 FALUN
Telefonnummer:023-684 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:684 974 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS