ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utan enskilt vinstsyfte dels förvärva tomträtt eller mark å fri och egen grund avsedd för bebyggande, dels ock uppföra och förvalta hus innehållande huvudsakligen bostadslägenheter, avsedda för personer, som äro anställda vid Igelfors Bruks AB.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen Lien
Organisationsnummer:825000-7708
Adress:
  • Stefan Karlsson
  • Betlehemsvägen 2
  • 641 93 Katrineholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 041 284 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS