ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvalta fritidsanläggningen i Kåbdalis för personal anställd vid Karlsborgs bruk, nedan benämnt bolaget.Rättighet att utnyttja anläggningen har även de som var anställda vid Karlsborgs sågverk vid dess nedläggning samt anställda vid NordTrä Seskarö (Seskarö Sågverk) enligt överenskommelse i protokoll från 1987-12-14 §2. Denna nyttjanderätt gäller under 20 år räknat från ovan nämnda datum.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen Karlsborgs bruks Fritidsanläggningar för Kalix-området
Organisationsnummer:898200-1128
Adress:
  • 952 83 KARLSBORGSVERKEN
Telefonnummer:0923-66350
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:224 967 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS