ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att i mån av tillgängliga medel till såväl tjänstemän som arbetare vid berörda bolag genom deras respektive föreningar enligt 2 § lämna bidrag till1. festlig samvaro såsom årsfester, utflykter eller liknande tillställningar; och till2. bestridande av kostnader i samband med sportutövning bland personal, inköp av pris till idrottstävlingar etc.De tillgängliga medlen skall fördelas ungefär lika mellan tjänstemännens och arbetarnas föreningar enligt denna paragraf sedan eventuella bidrag till gemensamma arrangemang såsom idrottstävlingar och dylikt först utgått.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen I L la Cours Fond
Organisationsnummer:843000-0466
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst AB (1709)
  • 40228 Göteborg
Telefonnummer:031-7783040
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS