ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att för personer, som är anställda hos eller ålderspensionerade från Börje Larsson och L Örnmark Målerifirma AB, anskaffa och driva semesterhem inom eller utom landet, fritidslokaler och dylikt och att i övrigt ge bidrag till personalens fritidsverksamhet, rekreation och trevnad, varvid särskilt må ifrågakomma studie-, rekreations- och semesterresor.Till befordrande av stiftelsens ändamål må tagas i anspråk ej blott avkastningen av stiftelsens medel utan jämväl dess kapital.Bolaget är berättigat att av stiftelsen utfå gottgörelse för av bolaget utbetalt belopp, som avser stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen hos Larsson & Örnmark Målerifirma AB
Organisationsnummer:802011-6383
Adress:
  • Västbergavägen 26
  • 126 30 HÄGERSTEN
Telefonnummer:08-50591100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS