ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att för tjänstemän, som är eller varit anställda /pensionerade/ hos Dahlqvists Motor AB i Kristianstad och deras efterlevande, anskaffa och driva semesterhem inom eller utom landet, fritidslokaler och dylikt och att i övrigt giva bidrag till personalens fritidsverksamhet, rekreation och trevnad, varvid särskilt må ifrågakomma studie-, rekreations- och semesterresor.Stiftelsen må även kunna utgiva bidrag till personal, som i samband med tjänsten ådragit sig sjukdom, skada eller förlust samt vid avgång ur tjänst.Till befordrande av stiftelsens ändamål må tagas i anspråk ej blott avkastningen av stiftelsens medel utan jämväl dess kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen hos Dahlqvists Bil Kristianstad AB
Organisationsnummer:838200-5307
Adress:
  • Blekingevägen 100
  • 291 50 Kristianstad
Telefonnummer:044-20 78 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS