ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan enskilt vinstsyfte uteslutande åt anställda i Höganäs AB eller dess helägda svenska dotterföretag lämna bidrag för kommersiell, teknisk eller administrativ vidareutbildning inom yrket genom deltagande i kurser, inhämtande av utlandspraktik eller på annat lämpligt sätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen Höganäsbolagets stipendiefond
Organisationsnummer:843000-8733
Adress:
  • Höganäs AB
  • 263 83 HÖGANÄS
Telefonnummer:042-33 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS