ÄNDAMÅL

Att – annorledes än genom beredande av pension – främja de anställdas välfärd, nytta eller trevnad vid den del av bolaget som tidigare omfattades av NK-Åhléns AB med dotterbolag dock ej anställda i B&W-divisionen.De ändamål, vartill fondens medel må användas, skall vara avsedda för de anställda vid bolaget på sådant sätt, att bolaget vid direkt omkostnad för dylikt ändamål är berättigat till avdrag vid beskattningen.De ändamål vartill fondens medel må användas, skall exempekvis kunna inrymmas under något av följande verksamhetsområden för fonden, nämligenatt främja fritidssysselsättningen,att stödja utbildningen av personal för fortsatt arbete i bolaget. Dylikt stöd kan lämnas genom stipendier ellerpå annat sätt. Stipendier skall kunna avse såväl praktiska som teoretiska studier, i Sverige eller utlandet,att främja studiebesök och idrottsutbyte mellan bolagets olika filialer och avdelningar i avsikt att stärka samhörigheten inom företaget,att i övrigt främja och stödja anläggningar och åtgärder för de anställdas gemensamma välfärd, nytta eller trevnad,att då särskilda skäl och behov föreligger ge ekonomisk eller annan hjälp under anställds sjukdom, konvalescens eller liknande. Därutöver skall till den personalgrupp, som vid bolagets övertagande av Herm Meeths AB den 18 maj 1965 där hade fast anställning, lämnas bidrag enligt den dåvarandearbetsgivarens praxis, baserad på dennes bolags- stämmoprotokoll den 13 december 1945. Utdrag bilaga 1.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen Gösta Åhléns 60-års fond
Organisationsnummer:802003-8892
Adress:
  • Åhléns AB
  • 118 90 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4028000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS