ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att verka för god personalvård bland personalen i FöreningsSparbanken Sjuhärad AB genom att anskaffa och driva fritids- och sportanläggningar och dylikt samt i övrigt ge bidrag till fritidsverksamhet och rekreation. Stiftelsenmå även kunna ge bidrag till sparbankens personal, såsom studiestipendier och andra bidrag av social karaktär.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad AB
Organisationsnummer:864501-5713
Adress:
  • Box 1730
  • 501 17 Borås
Telefonnummer:033-166500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:124 760 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS