ÄNDAMÅL

Personalstiftelsen har grundats av Scan Väst ek för, som 940101 fusionerade med Farmek ek för och 990101 i sin tur fusionerade till Swedisk Meats ek för. Under 2007 överfördes verksamheten till Scan AB som i sin tur överläts till HK Scan. Med arbetsgivaren avses i fortsättning Scan AB. Stiftelsen har tillkommit i anslutning till Nils Mathiassons 50-års dag.Stiftelsen har till ändamål att främja fritidsverksamheten bland de anställda inom Scan AB-koncernen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen för främjande av fritidsverksamheten inom Scan AB
Organisationsnummer:868400-6896
Adress:
  • att: Hans Björling
  • 532 89 SKARA
Telefonnummer:0511-25000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS