ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att stödja vidareutbildning i marknadsföring genom att årligen utdela stipendier till anställda inom Asea Brown Boveri AB och dess svenska dotterbolag. Stipendierna skall företrädesvis utdelas för vidareutbildning utanför hemlandet.Vid beslut om anslag av stiftelsens medel skall styrelsen taga skälig hänsyn till i vad mån vederbörande destinatär inom den svenska ABB-koncernen må vara berättigad till medel ur andra stiftelser eller andra anslag för samma ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen Folke Westerbergs ABB-stiftelse
Organisationsnummer:878001-1360
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst AB (1704)
  • 40228 Göteborg
Telefonnummer:031-7783079
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS