ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja den kollektivanställda personalens kompetensutveckling genom att årligen utdela stipendier till arbetare inom Asea Brown Boveri AB och dess svenska dotterbolag.Vid beslut om anslag av stiftelsens medel skall styrelsen taga skälig hänsyn till i vad mån vederbörande destinatär inom den svenska Asea Brown Boveri-koncernen må vara berättigad till medel ur andra stiftelser eller andra anslag för samma ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen Curt Nicolins ABB-stiftelse
Organisationsnummer:878001-7094
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst AB (1703),
  • 40228 Göteborg
Telefonnummer:031-7783079
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS