ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, såvitt gäller arbetstagare inom Västerbergslagens Kraft AB 556194-9784, Västerbergslagens Värme AB 556565-6856, Västerbergslagens Elnät AB 556565-6864 och Västerbergslagen Energi AB 556565-6872 (nedan kallade arbetsgivarna), främja sådan välfärd åt arbetstagare jämte deras familjer eller arbetstagares efterlevande som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilken arbetsgivare är skyldig att utge. Med arbetstagare jämställs jämväl sådana före detta anställda som lämnat sin anställning hos arbetsgivaren på grund av pension. Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att inneha, förvalta och tillhandahålla fritidsfastigheter för semestervistelse, semesterhem eller dylikt..

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen Berget
Organisationsnummer:802010-2847
Adress:
  • VB Energi
  • Box 860
  • 77128 LUDVIKA
Telefonnummer:0240-876 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:688 126 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS