ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att äga och förvalta den av AB Volvos Personalstiftelse av år 1968 uppförda s k Volvohallen i Färgelanda, vars nyttjande skall vara ägnat att vidmakthålla och öka de vid AB Bofors Plast anställdas psykiska och fysiska välbefinnande även som annan därmed förenlig verksamhet. Till ändamålet hör däremot ej främjandet av sådan välfärd som avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken bolaget är skyldigt att utge till enskilda arbetstagare eller främjandet av facklig verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen Assarebyn
Organisationsnummer:862500-6963
Adress:
  • IAC Group AB
  • Box 118
  • 458 81 FÄRGELANDA
Telefonnummer:0528-683080
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 091 847 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS