ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelse till Lars Nyström, som även hittills tryggats av denna och för vilken Acanit AB (org. nr 556129-1740) övertagit ansvaret från Nyström & Partners KB (org. nr 969641-1777) samt att trygga pensionsutfästelser, som Acanit AB kommer att lämna till Lars Nyström och dennes efterlevande.Utfästelse må, för att tryggas av stiftelsen, endast avse pension, som uppfyller de i inkomstskattelagen (1999:1229) angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Pensionsstiftelsen Törnrosen
Organisationsnummer:843002-5307
Adress:
  • Lars Nyström
  • F M Franzéns gata 15
  • 254 40 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-12 18 78
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS