ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att samla in medel för utdelning till välgörande ändamål genomatt erbjuda ekonomiskt bistånd, olika former av hjälpmedel för att underlätta vardagen eller iövrigt stödja funktionshindrade personer, eller företag, som verkar för personer med olikaformer av funktionshinder enligt Lss-lagstiftningens definition. Stiftelsen vill även främjakontinuerligt kompetenshöjande insatser för personliga assistenter, anhöriga och andrarepresentanter för funktionshindrade personer enligt Lss.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Patrick och Marie Hanssons insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802480-5569
Adress:
  • Tvärvägen 4
  • 237 41 Bjärred
Telefonnummer:706383966
E-post:patrick@bjorka-assistans.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS