ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan enskilt vinstsyfte uteslutande för personer, som äro eller varit anställda hos Osborne Johnsons Revisionsbyrå AB (här nedan kallat bolaget) eller äro anhöriga till sådana personer.dels bestrida konstnaderna för sociala och andra välfärdsanordningar, som arbetsgivaren ej är skyldig att utge till enskild arbetstagare, för bidrag till studier, utbildning, studieresor, fritidsverksamhet, personalföreningar bland de anställda och andra liknande åtgärder av personalvårdande och trivselfrämjande natur, varom bolaget må besluta.dels anskaffa samlings- och fritidslokaler, semesterhem samt subventionera och omhänderhava verksamheten i dessa.dels förvalta stiftelsen tillhöriga fastigheter.Vad ovan sagtsskall icke utgöra hinder för stiftelsen att tillfälligtvis upplåta lokal till annan än vid bolaget anställd eller f.d. anställd, då ingen dylik person önskar använda ledigbliven lokal varöver stiftelsen förfogar.Bolaget är berättigat att av stiftelsen utfå gottgörelse för av bolaget utbetalt belopp, som avser stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Osborne Johnsons Revisionsbyrå AB:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:802005-1036
Adress:
  • Box 1306
  • 111 83 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-53480300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS