ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja välfärd för anställda i Orrefors Kosta Boda AB (556519-1300), nedan kallat Bolaget, och anställda i Kosta Glasproduktion AB (559099-9404). Stiftelsen främjar ej välfärd i form av pension, avlöning och annan förmån, som Bolaget är skyldigt att utge till enskild anställd. För fullgörande av stiftelsens ändamål må stiftelsens medel tagas i anspråk för exempelvisa) att ge tillfälle till rekreation vid semester och vid ohälsa,b) att inrätta fritidslokaler och andra liknande anläggningar samt att ge understöd åt idrotts- musik- och fritidsverksamhet, c) att främja hälso- och sjukvård samt att ge understöd vid olycksfall,d)bestrida kostnader för övrig social verksamhet och andra välfärdsanordningar, för studier, utbildning, studieresor, fritidsverksamhet, bidrag till personalförening bland de anställda och andra liknande åtgärder av personalvårdande och trivselfrämjande natur.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Orrefors Kosta Boda AB:s personalstiftelse
Organisationsnummer:829500-3043
Adress:
  • Stora vägen 96
  • 360 52 Kosta
Telefonnummer:0481-34245
E-post:ingvar.alm@orrefors.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 401 460 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS