ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål, att främja vid eller i anslutning till onkologiska kliniken i Lund bedriven vetenskaplig forskning. Stiftelsen skall därvid kunna anslå medel till samtliga kostnader som sammanhänger med forskningen, således även kostnader i samband med gästande forskares föreläsningar och vistelse i Lund, kostnader för forskares bevistande av vetenskapliga kongresser, symposier och studiebesök på annan ort.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Onkologiska klinikens i Lund forskningsstiftelse
Organisationsnummer:845003-2407
Adress:
  • Skånes Universitetssjukhus
  • EB 15, Staffan Renberg
  • 221 85 LUND
Telefonnummer:046-17 69 21
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:500 670 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS