ÄNDAMÅL

Att främja medicinsk och kirurgisk forskning. Stiftelsens styrelse äger i enlighet med testamentet rätt att årligen bestämma om utdelningens storlek och hur ifrågavarande belopp skall utdelas. Det årliga utdelningsbeloppet utanordnas via Svenska Läkaresällskapet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Olof Johannissons Stiftelse
Organisationsnummer:828500-6170
Adress:
  • Arne Haraldsson
  • Björkvägen 1D
  • 333 92 Broaryd
Telefonnummer:0371-41352
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:904 041 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS