ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är uteslutande att vara organ för pensionering av sådana personer eller efterlevande till sådana personer, som äro eller varit anställda såsom tjänstemän vid Olaus Forsberg & Co K/B, nedan kallat bolaget, och som enligt pensionsreglemente skola komma i åtnjutande av pensionsförmåner. Stiftelsens benämning skall vara Byggnadsfirman Olaus Forsberg & Co K/B:s Pensionsstiftelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Olaus Forsberg Bygg KB Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:894001-2696
Adress:
  • OF Bygg KB
  • Box 3133
  • 903 04 UMEÅ
Telefonnummer:090-17 52 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:721 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS