ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva stöd till människor som har hamnat eller riskerar hamna utanför samhället. De grupper som stiftelsen ska jobba med är främst flyktingar, utsatta kvinnor, socialt utsatta barn och ungdomar, människor som lider av alkohol/drog/läkemedlesmissbruk och människor som riskerar att hamna i eller har hamnat i en kriminell livsstil.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Offencia Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802477-7453
Adress:
  • Offencia AB
  • Box 354
  • 751 06 UPPSALA
Telefonnummer:018-10 35 08
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS