ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att samla in pengar i syfte att direkt eller indirekt äga och förvalta fastighet för verksamheter, som har till syfte att svara för service till studenter i Eskilstuna, samt att hyra ut lokaler inom fastigheten till Insamlingsstiftelsen för Studentkårlokaler i Eskilstuna, till Mälardalens högskola, eller till annan juridisk person, som kan anses ha behov av lokaler i Eskilstuna för bedrivande av studentserviceverksamhet. De blivande lokalerna kan även i skälig omfattning och på skäliga villkor upplåtas till andra organisationer i Eskilstuna kommun och som allmän samlingslokal för kommuninvånarna i Eskilstuna, under förutsättning att det inte orsakar större olägenhet för studentkåren eller annan studentservice. Styrelsen ska fastställa villkoren för att lokalerna ska få utnyttjas av annan än Insamlingsstiftelsen för studentkårlokaler i Eskilstuna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nya insamlingsstiftelsen för studentkårslokaler i Eskilstuna
Organisationsnummer:802425-9320
Adress:
  • Mälardalens högskola
  • Box 883
  • 721 23 Västerås
Telefonnummer:021-101300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS