ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetstagare hos Nya Wermlands-Tidningens AB som inte avser pension. avlöning eller annan förmån vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare. För fullgörande av ovan angivet ändamål får stiftelsens medel tas i anspråk för att exempelvisutge kontant understöd i samband med anställdas inträdande i pensionsåldern samt vid olycksfall och sjukdom samt begravningshjälp bestrida kostnaderna för övrig social verksamhet och andra välfärdsanordningar, för studier, utbildning, studieresor, fritidsverksamhet, idrott, bidrag till personalföreningar bland de anställda och andra liknande åtgärder av personalvårdande och trivselbefrämjande natur.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:NWT-gruppens Personalstiftelse
Organisationsnummer:873200-4711
Adress:
  • Box 28
  • 651 02 KARLSTAD
Telefonnummer:054-199000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 483 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS