ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för eleverna vid skolväsendet i kommunen, företrädesvis för:-belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,-belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,- stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,- hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,- förvärv av materiel eller andra saker.Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning som inte används reserveras för utdelning under kommande år. Vid disposition av medel ur fond beaktas urkundsföreskrifterna så långt möjligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Näsmanska skolstiftelsen
Organisationsnummer:888400-0897
Adress:
  • Kramfors kommun
  • 872 80 Kramfors
Telefonnummer:0612-80 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:301 838 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS