ÄNDAMÅL

Norrtorp Kumla Personal- och Utvecklingsstiftelse har till ändamål att:1 Främja vetenskaplig forskning till utveckling av metoder för avfallsminskning, återvinning och slutlig kvittblivning av avfall samt allmän vetenskaplig grundforskning avseende miljöfrågor inom förutomnämnda områden;2 Stödja utbildning och utveckling inom miljöområdet av bolagets anställda;3 Stödja bolagets anställdas fritidsaktiviteter syftande till personlig utveckling och förbättrad hälsa.Ändamålet kan bl a tillgodoses genom utdelning av stipendier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Norrtorp Kumla Personal- och Utvecklingsstiftelse
Organisationsnummer:875701-1930
Adress:
  • 692 85 KUMLA
Telefonnummer:019-305100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 266 213 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS